Grävlingar leker vid gryt

Lekande grävlingsfamilj utanför sitt gryt. Film av Arosfilm